Kungsleden
Start Kungsleden Pårekleden Sjöfallsleden Normalvägen Alkavagge Luohtolahko

Home

Kebnats

Kungsleden Saltoluokta - Kvikkjokk.

Egentligen var det inte meningen att Kungsleden skulle gå här, utan längre västerut mer i anslutning till den norra leden på cirka en dagsmarsch avstånd från Vakkotavare. Kungsleden var det tänkt skulle utgå från Stora Sjöfallet och därifrån gå upp över Sluggaslätten och Bielavallda. Därefter skulle leden gå ner i Rahpadalen, för att korsa Rahpaädno vid Gådokvagge. Kungsleden skulle sedan följa denna dal uppför och runda Pårek i något av passen mellan själva Pårek och Stour eller Unna Jiertta. I Påreks sameviste skulle den ansluta till stigen mellan vistet och Kvikkjokk.

Diskussionerna var många och långa och stundom heta, men till slut gav man upp projektet till förmån för dagens alternativ, som redan då var en redan etablerad och väl utbyggd turist- och färdväg. Det enda som återstår av planerna idag är den numera förfallna Sjöfallsstugan och de två rösade stigarna den ena mellan Sjöfallsstugan och Rissajaure och den andra mellan Pårek och Kvikkjokk.

Den nuvarande delen av Kungsleden kan på den här sträckan delas in i 5 etapper eller 3 dagsmarscher allt efter vars och ens förutsättningar. Kungsleden går alldeles i den östra kanten av Sarek vid Bårddegiehtje, men i dess övriga del är den helt utanför. Själva leden är väl rösad och skam om man skulle missa den vältrampade stigen.

Bland de intressanta fenomen som man passerar under vägen finns Ahusjgårså, av namnet att döma platsen för idiotiska längdhopp, och Glinten. Glinten är branta kant som utgör slutet på den bergsplatta skålla som utgör bergen i Sarek. Det är en gammal havsbotten som kört fel i plattektoniken och likt Ålands- och Vaxholmsbåtarna hamnat långt upp på land. Vid Aktse kan man beundra Sarekporten västerut som utgörs av bergen Tjahkkeli, Nammasj och Skierffe i mynningen på Rahpadalen.

Mellan Saltoluokta och Sitojaure går man i en lång dal Avtsusjvagge mellan Glinten och högplatån Uldevis, och mellan Sitojaure och Aktse övertväras den östra delen av Njunnjes. Efter Aktse är man inne i den fjällnära skogen. På vintern drar sig många av de stora sarekälgarna sig hit för slippa de bistrare klimatet inne bland högfjällen. Vid Bårddegiehtje går man över den östra delen av det platåartade Suobbattjåhkkå.

Mellan Pårtestugorna och Kvikkjokk passerar man nedanför den sanka Pårekslätten vid sjöarna Stour och Unna Dahta och inser vart allt vatten tar vägen. Söder om Unna Dahta vid myren Dahtajiegge kan det vara surt i överkant på många ställen. Konstigt nog har man inte spångat tillräckligt just där eller så surnar marken efterhand.

 

Aktse
Rittak
Dahtajiegge
Kvikkjokk

Sträckan kan indelas i 6 etapper

bulletSaltoluokta - Autsutjvagge
bulletAutsutjvagge - Sitojaurestugorna
bulletSitojaurestugorna - Aktse
bulletAktse -Rittak
bulletRittak - Pårtestugorna
bulletPårtestugorna - Kvikkjokk
 

Copyright © Trekkingpath.com 2014-05-29